Κιμάς Μόσχου

Κατηγορία:

Περιγραφή

Κιμάς Μόσχου από λάπα, καπάκι, σπάλα, μπούτι.